Strona główna
O gminie
Świdnik
Przyszowa
Jadamwola
Jastrzębie
Stronie
Młyńczyska
Roztoka

 

 

 

Gmina Łukowica w pigułce
 

Powierzchnia: 69,7 km2    Ludność ok. 9 tys.

Położenie i komunikacja

Południowo-wschodni kraniec powiatu Limanowa, gdzie wzniesienia Beskidu Wyspowego obniżają się do wysokości Modyni i Ostrej ku podgórskiej okolicy Kotliny Sądeckiej. Najważniejsze drogi gminy biegną dolinami trzech głównych potoków Jastrzębika, Słomki Potoku Łukowica wpadających ostatecznie do Dunajca.

Historia

Odkrycia najdawniejszych śladów pobytu człowieka w tych stronach sięgają epoki brązu (ok. 1000 r. p. n. e.). W czasach historycznych Łukowica jest notowana w roku 1325 jako wieś rycerskiego rodu Jastrzębców. W czasach późniejszych tereny te były licznie zamieszkałe przez drobną szlachtę zagrodową jeszcze w XIX wieku w niektórych wsiach było nawet po kilka mniejszych dworów. W XVII wieku spora część tej szlachty przeszła na arianizm.

Gospodarka

Większość mieszkańców żyje z rolnictwa. Terytorium gminy jest drugim obok Jodłownika " zagłębiem" sadowniczym w powiecie limanowskim. Z zarejestrowanych 524 podmiotów gospodarczych większość stanowią placówki handlowe i usługowe.

Walory krajoznawcze i rekreacyjne  

Większość wzniesień na terenie gminy, chodź niższa, zachowuje typowy dla tej części Beskidu wyspowy charakter, urozmaicony szachownicą pól poprzedzielaną areałami sadów. Wędrówki na Skiełek, Modyń czy Łyżkę( na południowym stoku niezbadane dotychczas grodzisko) są bardzo atrakcyjne widokowo. A wsie tutejsze coraz poważniej stawiają na agroturystykę, preferując wszelkie formy rekreacji i turystyki konnej.

Kultura

Co roku organizowane są przez GOK w Łukowicy liczne imprezy regionalne: Święto Owocobrania, Święto Plonów, Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych, Konkurs Stroików Wielkanocnych, Przegląd Zespołów Kolędniczych, Ekspozycje Haftu Regionalnego, i Konkurs Poezji Religijnej. Na terenie gminy tradycje ludowe kultywuje regionalny zespół "Przyszowianie" z Przyszowej oraz orkiestra dęta. W Stroniu bardzo aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich, przygotowujące zbiorowe żywienie na wiele imprez w gminie i poza nią. W Łukowicy i Przyszowej funkcjonują biblioteki publiczne, przy których działają punkty informacji turystycznej.

 

 
 
  

(c) Gimnazjum w Łukowicy 2005